Oprema za medicinsko osoblje
šifra proizvoda: 1104, 1105

Hlače
Dolamica
Suknje
Kute
Klompe
Natikače
Borosane

Materijali: pamuk

Proizvodi su dostupni u svim bojama i veličinama.